You can enable/disable right clicking from Theme Options and customize this message too.

Book Online

* Please Fill Required Fields *

                                  

                       Polityka Prywatności

                                                     

                                                     § 1
Postanowienia Ogólne

 

a. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r
b. Administratorem Twoich danych jest DANE TWOJEJ FIRMY. Przechowuje wyłącznie dane, które podałeś w formularzu kontaktowym, czyli: imiona, adres e-mail, numer telefonu;
c. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego     i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób          fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie              swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE     (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
d. Dane przetwarzane są na podstawie zgody, którą wyraziłeś podczas wypełniania formularza kontaktowego na stronie. Zgodę tą możesz w każdej chwili wycofać, jak to zrobić znajdziesz w punkcie g.
e. Dane przetwarzane są w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy o wykonanie usługi, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usługi (prawnie uzasadnionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
f. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
g. Kontakt w takiej sprawie jak w punkcie e. jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: XXX
Nie udostępniam Twoich danych żadnym podmiotom, jednak mam prawo przekazać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) i z tego prawa w uzasadnionych przypadkach będę korzystał.
Wdrożyłem szyfrowanie danych, a dostęp do pomieszczenia w którym przetwarzane są dane jest ograniczony dzięki czemu minimalizuję możliwość naruszenia bezpieczeństwa danych.
Dane osobowe przetwarza osoba wyłącznie upoważniona.                                                                                         

                                                          § 2
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Jako, że nie posiadam własnego serwera www, w celu prawidłowego działania strony internetowej zamieściłem ją na serwerze firmy zewnętrznej, a co za tym idzie powierzyłem przetwarzanie danych firmie zewnętrznej na podstawie odpowiedniej umowy powierzenia.
Strona internetowa oraz poczta email są przechowywane na serwerach firmy: XXX
XXX oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

                                                             § 3
Cookies

W celu działania niektórych funkcji, strona internetowa korzysta z tzw. cookies (ang. ciasteczka). Jest to mały plik, który zawiera informacje o użytkowniku i znika, kiedy przeglądarka użytkownika jest zamknięta. Pliki cookie nie są połączone z żadnymi danymi osobowymi, dzięki którym można by było Cię zidentyfikować.
Pamiętaj, że możesz w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, ale takie wyłączenie uniemożliwi prawidłowy przebieg sesji, a tym samym może to pogorszyć działanie strony internetowej.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial